Udalosti

 • HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:
  09.00 - 10.30
  UTOROK:
  09.00 - 10.30
  STREDA:
  09.00 - 10.30
  13.00 - 15.00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Oznamy

Oznamy

Študentský domov AU - informujeme

Študentský domov Akadémie umení je pre študentov, pedagógov a hostí uzatvorený kvôli rekonštrukčným prácam

(pokládka podlahových krytín v 57 izbách a dokončenie kompletnej rekonštrukcie zvyšných 16tich kúpeľní),

ktoré sa začali realizovať v decembri 2020 a budú pokračovať 3-4 mesiace.

Ohľadne termínu nástupu študentov na ubytovanie v letnom semestri ak. roka 2020/2021,

ako aj výške alikvotnej čiastky za ubytovanie, budeme študentov vopred informovať.

Komorné koncerty fakulty muzických umení

Cyklus komorných koncertov Fakulty múzických umení Akadémie umení. Fakulta múzických umení pokračuje aj v roku 2020 v cykle komorných koncertov, na ktorých sa pravidelne účinkujú špičkoví interpreti z radu pedagógov a doktorandov FMU AU. Koncertné vystúpenia sa uskutočňujú v koncertných sálach FMU, v renomovanom prostredí, s pestrou dramaturgiou. Programová štruktúra cyklu obsahuje široké spektrum umeleckých prezentácií, od sólové recitály, prezentácie komorných súborov, spoločné reprezentačné koncerty pedagógov jednotlivých katedier, ako aj vystúpenia vzácnych hostí z medzinárodného umeleckého prostredia. V súčasnosti sa CYKLUS KOMORNÝCH KONCERTOV FMU AU presunul do online priestoru, záznamy jednotlivých koncertov budú sprístupnené na web stránke Akadémie umení.

https://www.youtube.com/watch?v=5N970AZGcUY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3pVuN6zk4JmnINWUduplNAbisQLRuhPiiW67lUFoDoRx6R4vuRBTC2Nmc

 


Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in