NERa

2. Transnational Project Meeting na pôde FMU AU

→ 4. FEBRUÁRA 2022

nera meeting 422022 18V piatok 4. 2. 2022 sa na pôde Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici realizovalo stretnutie Transnational Project Meeting v rámci projektu A new era of digital platform in music e-ducation, ktorý je zameraný na zlepšovanie prakticko-teoretických vedomostí a zručností pedagógov pôsobiacich v oblasti hudobného umenia. Jeho zámerom je zdokonaľovanie vzdelávania v zmysle používania digitálnych technológií a modernizácie a digitálnej transformácie hudobného vzdelávania. Výstupy projektu smerujú k lepšiemu prispôsobovaniu vokálneho, inštrumentálneho a teoretického štúdia hudby online podmienkam a k zvýšeniu používania digitálnych platforiem a zdrojov na obohatenie tradičného hudobného vzdelávania.

projekt financovany EU

 

→ NERa v ART3 01/2022

ART3 01 2022


Na projekte participujú rôzne vzdelávacie inštitúcie z Maďarska, Poľska, Talianska, Slovenska a Rumunska. Na februárovom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia zo všetkých zúčastnených škôl: koordinátor projektu Dr. Bence Asztalos, riaditeľ Hudobného inštitútu Eszterházy Károly Catholic University (Eger), zástupcovia zo Zeneiroda Kft. (Maďarsko), z Rumunska vyučujúci z Babeş-Bolyai University (Cluj-Napoca), z Poľska umelci z University of Rzeszów a v online priestore sa k stretnutiu pripojili aj kolegovia z talianskych škôl Conservartorio di Musica Lorenzo Perosi Campobasso a Conservartorio di Musica Ottorino Respighi Latina. Akadémiu umení zastupovali prorektor AU PaedDr. Peter Vítko, doc. Mgr. art. Klaudia Račić Derner, ArtD., Mgr. art. Daniel Simandl, ArtD., Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. a PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD. Výraznou mierou k realizácii stretnutia prispeli Irena Glézlová a Zuzana Bedecsová, za čo im patrí veľká vďaka.

Cieľom stretnutia bolo prekonzultovať časový harmonogram, metodologické otázky, tvorbu audio-databázy vyučovacích hodín a integrovaného kurikula, možnosti spoločných koncertov, financovanie a propagáciu činnosti participantov projektu.

NERa flyer

PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.


→ FOTOGALÉRIA


foto: Irena Glézlová

 

Log in