Festivaly, súťaže, konferencie, kurzy

Medzinárodné letné majstrovské kurzy FMU

28. − 31. august 2024 | Akadémia umení v Banskej Bystrici | Banská Bystrica

Medzinárodné letné majstrovské kurzy Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici ponúknu nadstavbu odborného vzdelávania domácim aj zahraničným študentom vysokých a stredných škôl. Vzdelávanie bude prebiehať formou celodenných workshopov so špičkovými lektormi - medzinárodne uznávanými interpretmi. Cieľom bude prijímanie nových podnetov pre študentov, ako aj ich dotyk s umením lektorov na koncerte lektorov. Záujmom usporiadateľa je aj preniesť podnety z lekcií na koncertné pódium na záverečnom koncerte frekventantov. Obidva koncerty, ako aj samotné workshopy, budú prístupné verejnosti.

Pre informácie v angličtine kliknite → TU→ PLAGÁT                                                                          
PRIHLÁŠKA PRE AKTÍVNU ÚČASŤ NA KURZOCH 

 Naskenujte QR kód↓                alebo kliknite → TU

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

Každý aktívny účastník získava jednu lekciu denne s lektorom. Maximálny počet aktívnych účastníkov je osem frekventantov na jedného lektora.
Po absolvovaní kurzov získavajú aktívni účastníci certifikát za aktívnu účasť a pasívni účastníci certifikát za pasívnu účasť na majstrovských kurzoch.
Kurzy nehradia účastníkom stravovanie, ani ubytovanie, do obsadenia voľnej kapacity však môžu sprostredkovať ubytovanie v Študentskom domove Akadémie umení, ktorý je súčasťou budovy Akadémie umení. V blízkom okolí je dostatok možností stravovania. Budova akadémie sa nachádza v pešej vzdialenosti od historického centra mesta.  


ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Poplatok pre aktívnych účastníkov kurzu: 50 €
Úhradu poplatku je potrebné zrealizovať do 10 dní od potvrdenia účasti na účet Občianskeho združenia Koncertné združenie pri Fakulte múzických umení v Banskej Bystrici (č. účtu bude oznámené e-mailom).


HARMONOGRAM KURZOV

28. 8. − 31. 8. 2024  Lekcie s lektormi, ktoré budú prebiehať v koncertných sálach a priestoroch Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Kollárova 22
                                 v dopoludňajších a popoludňajších blokoch.

30. 8. 2024               Lektori kurzov sa predstavia na otváracom koncerte kurzov 30. augusta o 18.00 v hoteli Národný dom na Národnej ulici 11. Program bude venovaný
                                 Roku českej hudby.

31. 8. 2024               Počas záverečného koncertu frekventantov, na ktorom vystúpia lektormi vybraní účastníci a ktorý sa uskutoční 31. 8. o 16.00 v Komornej sále FMU
                                 Akadémie umení v Banskej Bystrici, Kollárova 22, budú všetkým frekventantom udelené certifikáty o absolvovaní kurzov.
 

LEKTORI


Ivan Ženatý (CZ) je český husľový virtuóz a hudobný pedagóg. Od roku 2012 pôsobí v USA na Cleveland Institute of Music. Absolvent Akadémie múzických umení  v Prahe (1987), víťaz husľovej súťaže Pražskej jari 1986 a finalista Čajkovského súťaže 1982 je dnes uznávaným komorným hráčom, sólistom a hudobným pedagógom. Po odchode z českej Akadémie múzických umení nastúpil na trvalé miesto profesora husľovej hry na Vysokej hudobnej škole Carla Mariu von Webera  v Drážďanoch. Od roku 2023 pôsobí aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

  

Marián Lapšanský (SK) je uznávaný slovenský hudobník, klavírny virtuóz a rešpektovaný umelec. Hru na klavíri študoval na bratislavskom konzervatóriu a na AMU v Prahe. Prof. Lapšanský má za sebou rozsiahlu koncertnú i pedagogickú činnosť. Jeho umelecká kariéra nielen sólového, ale aj vnímavého komorného hráča získala široký medzinárodný presah. Pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave, AMU v Prahe a zastával funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

 

Petr Nouzovský (CZ) patrí k najlepším európskym violončelistom svojej generácie. Môžeme ho počuť na mnohých prestížnych pódiách. Jeho hra je mimoriadne oceňovaná pre najvyššiu technickú vycibrenosť v kombinácii s originálnou hudobnou tektonickou výstavbou skladieb. Pedagogicky pôsobí na pražskom konzervatóriu. Je členom peagogického zboru New York University v Prahe. Pravidelne vyučuje aj na majstrovských kurzoch. Je spoluzakladateľom "Medzinárodnej violončelovej súťaže o Cenu Gustava Mahlera" v Jihlave.

 

 


→ KLAVÍRNA SPOLUPRÁCA

Lektori klavírnej spolupráce budú sprevádzať huslistov a violončelistov počas lekcií kurzov a na záverečnom koncerte frekventantov.

Xenia Egedová
je absolventkou Konzervatória v Košiciach a VŠMU v Bratislave. Doktorandské štúdium študovala u prof. Stanislava Zamborského na VŠMU v Bratislave a doc. Jany Škvarkovej na FMU AU v Banskej Bystrici Od r. 1999 korepetítorkou na Konzervatóriu v Banskej Bystrici a Akadémii umení v Banskej Bystrici . V komornej hre spolupracuje najmä so sláčikovými a dychovými nástrojmi.

Matej Arendárik
patrí k najvýraznejším osobnostiam mladšej generácie slovenských klaviristov. Študoval na Konzervatóriu v Žiline pod vedením Dariny Švárnej a na Akadémii umení v Prahe v triede prof. Mariána Lapšanského. Pravidelne účinkuje na samostatných koncertných vystúpeniach ako sólový aj komorný hráč. Je pedagógom a korepetítorom na Fakulte múzických umení Akadémie umení a na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.
 

KONTAKTUJTE NÁS

Sekretariát MLMK FMU
Fakulta múzických umení
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica
Slovensko 


PODPORILI NÁS 

Log in