InterComp

2. ročník medzinárodného hudobného festivalu InterComp

→ 8. - 18. novembra 2022

intercomp 2022 bannerMedzinárodný festival InterComp má v ďalšom ročníku nadviazať na veľmi úspešný prvý ročník, ktorý sa stretol s veľkým záujmom odbornej verejnosti aj širokého okruhu sledovateľov. Interpretačné kurzy a workshopy zamerané na interpretáciu diel slovenských skladateľov, ale aj svetových skladateľov 20. a 21. storočia smerujú k dosiahnutiu zvýšenia informovanosti a k nadobudnutiu skúseností v oblasti interpretácie súčasnej tvorby. Kurzy kompozície majú podporiť rozvíjanie a ďalší rast slovenskej kompozičnej tvorby, a to najmä podporou a motiváciou študentov základných a stredných umeleckých škôl. Cieľom a hlavnou myšlienkou organizátorov je zvyšovanie úrovne interpretačného a kompozičného umenia mladých hudobníkov. Súčasťou podujatia budú ale aj kurzy dobového tanca, v rámci ktorých účastníci získajú vzácnu skúsenosť spojenia pohybu s hudbou. Zámerom podujatia je aj všeobecné zvýšenie úrovne umeleckého prednesu u mladej generácie slovenských interpretov a získanie nových poznatkov pre učiteľov vysokých škôl, konzervatórií a ZUŠ. V rámci interpretačných kurzov budú mať mladí umelci všetkých vekových kategórií jedinečnú príležitosť – zoznámiť sa so súčasnými trendmi v umeleckej interpretácii, získať skúsenosti v interpretácii týchto diel od renomovaných umelcov a pedagógov. Predpokladáme, že prednášky a workshopy s touto tematikou významne prispejú aj k propagácii slovenskej pôvodnej tvorby a pomôžu mladým hudobníkom a ich pedagógom v orientácii v slovenskej tvorbe.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 → PROGRAM FESTIVALU
→ KLAVÍRNY RECITÁL
     MILOŠA BIHÁRYHO
 → MAJSTROVSKÉ 
      KLAVÍRNE KURZY

intercomp 8.11. 18.11.2022 

 intercomp koncert M.Bihary

  intercomp klavirne kurzy

→ HUSĽOVÉ 
     MAJSTROVSKÉ 
KURZY

intercomp huslove kurzy
 
→ AKORDEÓNOVÉ

     MAJSTROVSKÉ KURZY
 
 intercomp akoredonove kurzy
→ KURZ DOBOVÝCH TANCOV


intercomp kurz dobovych tancov 
→ SKLADAČKY
     INTERAKTÍVNY WORKSHOP

intercomp skladacky

→ KLAVÍRNY KONCERT
     Z DIEL SLOVENSKÉHO SKLADATEĽA
 
 intercomp koncert z diel skladatela Spilaka
 


→ PRIHLÁŠKA
    medzinárodné klavírne interpretačné kurzy pre deti a mladých klaviristov

    intercomp 2022 prihlaska

 

Log in