• HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:    09:00 - 10:30

  UTOROK:         
  09:00 - 10:30

  STREDA:          
  09:00 - 10:00 → sociálne 
                                                       štipendium
                            13:00 - 15:00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS2

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Oznam → vstup do učební FMU AU v mesiacoch júl a august 2024

Dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici určuje pre študentov FMU AU BB harmonogram vstupu do učební FMU AU BB s účinnosťou od 1. 7. 2024 platného do 31. 8. 2024 za účelom cvičenia na hudobných nástrojoch nasledovne:

 • pondelok - piatok:   9:00 hod. – 15:00 hod.
 • víkendy a sviatky: 10:00 hod. – 14:00 hod.

Mimo uvedených časov nie je povolené zdržiavať sa v priestoroch FMU AU BB.

Log in