• HĽADAŤ

 • ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

  PONDELOK:    09:00 - 10:30

  UTOROK:         
  09:00 - 10:30

  STREDA:          
  09:00 - 10:00 → sociálne 
                                                       štipendium
                            13:00 - 15:00
 • AFA

  Vedecký časopis Ad Fontes Artis 
 • AIS2

  Akademický informačný systém
 • WEBMAIL

  Elektronická pošta 

Covid-19

Príkaz rektora č. 4/2021

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na území SR, rektor AU BB vydal Aktualizované opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia vírusu SARS-CoV-2 (COVID-19) na Akadémii umení v Banskej Bystrici pre akademický rok 2021/2022. Príkazom rektora č. 4/2021 sa ruší Príkaz dekana č. 1/2021.

Príkaz rektora č.4/2021

Log in