Habilitačné a inauguračné konanie

Habilitačné konania

Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD.

Mgr. Zuzana Bouřová, Ph.D., ArtD.
odborná asistentka na Katedre orchestrálnych nástrojov
FMU AU Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky

Habilitačná komisia:
prof. PaedDr. Mgr. et Mgr. art. Vojtech Didi – FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok
Mgr. art. Sándor Papp, ArtD. – Bartók Béla Institute of Music, University of Miskolc

Oponenti:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. – FMU AU Banská Bystrica
prof. Ján Slávik, ArtD. – VŠMU Hudobná a tanečná fakulta v Bratislave
Mgr. Václav Horák – Konzervatórium v Brne

Posudky oponentov:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc.
prof. Ján Slávik, ArtD.
Mgr. Václav Horák

Návrh habilitačnej komisie
Výpis z uznesení Umeleckej a vedeckej rady Fakulty múzických umení
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici

Habilitačné konanie ukončené vystavením dekrétu o udelení umelecko-pedagogického titulu docent 16. 08. 2017

Mgr. art. Adam Marec, ArtD.

Mgr. art. Adam Marec, ArtD.
odborný asistent na Katedre orchestrálnych nástrojov
FMU AU Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky

Habilitačná komisia:
prof. PaedDr. Mgr. et Mgr. art. Vojtech Didi – FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity Ružomberok
prof. Ján Slávik, ArtD. – VŠMU Hudobná a tanečná fakulta v Bratislave

Oponenti:
doc. Mgr. art. et Mgr. Ján Labant, ArtD. – FMU AU Banská Bystrica
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD. – Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Mgr. art. Sándor Papp, ArtD. – Bartók Béla Institute of Music, University of Miskolc

Posudky oponentov:
doc. Mgr. art. et Mgr. Ján Labant, ArtD.
doc. Dr. Peter Šidlík, PhD.
Mgr. art. Sándor Papp, ArtD.

Návrh habilitačnej komisie
Výpis z uznesení Umeleckej a vedeckej rady Fakulty múzických umení
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici


Habilitačné konanie ukončené vystavením dekrétu o udelení umelecko-pedagogického titulu docent 16. 08. 2017

Mgr. Klaudia Račić Derner, ArtD.

Mgr. Klaudia Račić Derner, ArtD.
odborná asistentka na Katedre vokálnej interpretácie
FMU AU Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky: 8. október 2019 10.00 hod. Koncertná sála FMU BB

Habilitačná komisia:
prof. Mgr. art. Mária Tomanová ArtD. - Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici
prof. Mgr. art. Peter Mikuláš, ArtD. - VŠMU Hudobná a tanečná fakulta Bratislava
Mgr. art. Marián Vach - šéfdirigent Štátnej opery v Banskej Bystrici

Oponenti:
prof. Eva Blahová - Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici
doc. Mgr. art. Magdaléna Blahušiaková - Konzervatórium Bratislava
doc. MgA. Zdeněk Šmukař - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Posudky oponentov:
prof. Eva Blahová
doc. Mgr. art. Magdaléna Blahušiaková
doc. MgA. Zdeněk Šmukař

Návrh habilitačnej komisie Návrh habilitačnej komisie
Výpis z uznesení Umeleckej a vedeckej rady Fakulty múzických umení
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania

oznámenie o prerušení/zastavení habilitačného konania

pokračovanie v habilitačnom konaní od 15.11.2018
ukončenie habilitačného konania:
Habilitačné konanie ukončené vystavením dekrétu o udelení umelecko-pedagogického titulu docent dňa 4. februára 2020.

Mgr. art et Mgr. Ivan Zvarík, ArtD.

Mgr. art. et Mgr. Ivan Zvarík, ArtD.
odborný asistent - Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
spevák – Štátna opera Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky: 8. november 2018 13.30 hod. Koncertná sála FMU BB

Habilitačná komisia:
prof. Mária Tomanová, ArtD. – Fakulta múzických umení Akadémie umení B. Bystrica
doc. Mgr. Ľubica Rybárska, ArtD. – VŠMU Hudobná a tanečná fakulta Bratislava
Mgr. art. Marián Vach – Štátna opera Banská Bystrica, šéfdirigent

Oponenti:
prof. Eva Blahová – Fakulta múzických umení Akadémie umení B. Bystrica
prof. Mgr. art. Peter Mikuláš, ArtD. – VŠMU Hudobná a tanečná fakulta Bratislava
doc. MgA. Zdeněk Šmukař – Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Posudky oponentov:
prof. Eva Blahová
prof. Peter Mikuláš, ArtD.
doc. MgA. Zdeněk Šmukař

Návrh habilitačnej komisie
Výpis z uznesení Umeleckej a vedeckej rady Fakulty múzických umení
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici


Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania

oznámenie o prerušení/zastavení habilitačného konania
ukončenie habilitačného konania

Habilitačné konanie ukončené vystavením dekrétu o udelení umelecko-pedagogického titulu docent 30. novembra 2018.

Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.

Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
odborný asistent na Katedre kompozície a dirigovania zboru
FMU AU Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie habilitačného konania
Životopis
Termín habilitačnej prednášky: 8. október 2019 11.30 hod. Koncertná sála FMU BB

Habilitačná komisia:
prof. PaedDr. MgA et. Mgr. Vojtech Didi - Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici
doc. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD. - VŠMU Hudobná a tanečná fakulta Bratislava
Mgr. art. Norbert Bodnár - Konzervatórium Košice

Oponenti:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. - Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici
prof. Jevgenij Iršai, PhD. - VŠMU Hudobná a tanečná fakulta Bratislava
prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. - Hudební a taneční fakulta AMU v Praze

Posudky oponentov:
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc.
prof. Jevgenij Iršai, PhD.
prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc.

Návrh habilitačnej komisie
Výpis z uznesení Umeleckej a vedeckej rady Fakulty múzických umení
Rozhodnutie Umeleckej a vedeckej rady FMU AU v Banskej Bystrici

Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania
ukončenie habilitačného konania
Habilitačné konanie ukončené vystavením dekrétu o udelení umelecko-pedagogického titulu docent dňa 29. októbra 2019.
Fakulta múzických umení
                   
Akadémia umení            Divadlo AU

Log in