Habilitačné a inauguračné konanie

Inauguračné konania

doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.

doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
docentka na Katedre klávesových nástrojov
FMU AU Banská Bystrica

Študijný odbor: 2.2.3 Hudobné umenie
Žiadosť o začatie vymenúvacieho konania
Životopis
Zoznam najvýznamnejších umeleckých výkonov, doklady o výkonoch
Dátum a dôvod prerušenia/ukončenia vymenúvacieho konania

Inauguračná komisia:
prof. Mgr. art. Zuzana Niederdorfer, ArtD. - FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. - Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
prof. Daniela Varínska - odborníčka z praxe, koncertná klaviristka
prof. dr hab. Joanna Domańska - Akademia Muzyczna w Katowicach, Poľsko

Oponenti:
prof. dr hab. Jaroslaw Drzewiecki – Akademia muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
prof. Marián Lapšanský – FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici
prof. Ján Slávik, ArtD. – Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

doc. Viktória Herencsár, ArtD.

Meno a priezviskodoc. Viktória Herencsár, ArtD.
Dátum doručenia žiadosti o vymenúvacie konanie 9.11.2017
Pracovisko FMU AU Banská Bystrica, Katedra orchestrálnych nástrojov
Profesijný životopis CV
Najvýznamnejšie umelecké práce Zoznam umeleckých prác 
Študijný odbor 2.2.3 hudobné umenie
Téma inauguračnej prednášky Variabilita tvorby tónu na cimbale
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov prerušenie: 22. novembra 2017, pokračovanie: 2. februára 2018 
Inauguračná komisia a oponenti Inauguračná komisia:
prof. Jozef Podhoranský - Vysoká škola múzických umení v Bratislave
prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - Akadémia umení v Banskej Bystrici
prof. Ferenc Szecsődi - Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar, Vonós Tanszék
Růžena Děcká - Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži
Oponenti:
prof. Ján Slávik, ArtD. - Vysoká škola múzických umení v Bratislave
prof. Jozef Zsapka - Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Dalibor Štrunc - Konzervatoř Brno
Návrh inauguračnej komisie Návrh
Oponentské posudky P1, P2, P3
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky 8. november 2018 15.00 hod. FMU AU B. Bystrica
Zloženie UaVR FMU Zloženie UaVR FMU
Prezenčná listina zo zasadnutia UaVR FMU Prezenčná listina
Rozhodnutie UaVR FMU Rozhodnutie
   
Zloženie UaVR AU BB Zloženie UaVR AU BB
Prezenčná listina zo zasadnutia UaVR AU BB Prezenčná listina
Rozhodnutie UaVR AU BB Rozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania Dôvod ukončenia

doc. Viktória Herencsár, ArtD.

Meno a priezviskodoc. Viktória Herencsár, ArtD.
Dátum doručenia žiadosti o vymenúvacie konanie 9.11.2017
Pracovisko FMU AU Banská Bystrica, Katedra orchestrálnych nástrojov
Profesijný životopis CV
Najvýznamnejšie umelecké práce Zoznam umeleckých prác 
Študijný odbor 2.2.3 hudobné umenie
Téma inauguračnej prednášky Variabilita tvorby tónu na cimbale
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov prerušenie: 22. novembra 2017, pokračovanie: 2. februára 2018 
Inauguračná komisia a oponenti Inauguračná komisia:
prof. Jozef Podhoranský - Akadémia umení v Banskej Bystrici
prof. Ferenc Szecsődi - Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar, Vonós Tanszék
Růžena Děcká - Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži
prof. MgA. Miloslav Jelínek – Janáčkova akademie múzických umení v Brne
Oponenti:
prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. - muzikológ
prof. Dagmar Zsapková - Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. - Akadémia umení v Banskej Bystrici
Návrh inauguračnej komisie Návrh inauguračnej komisie
Oponentské posudky P1, P2, P3
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky 8. október 2019 13.30 hod. FMU AU B. Bystrica
Zloženie UaVR FMU Zloženie UaVR FMU
Prezenčná listina zo zasadnutia UaVR FMU Prezenčná listina zo zasadnutia UaVR FMU AU
Rozhodnutie UaVR FMU Rozhodnutie UaVR FMU AU
   
Zloženie UaVR AU BB Zloženie UaVR AU BB
Prezenčná listina zo zasadnutia UaVR AU BB Prezenčná listina
Rozhodnutie UaVR AU BB Rozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania  14.07.2020, vymenovanie vysokoškolského profesora prezidentom SR

doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. art. et Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.
Dátum doručenia žiadosti o vymenúvacie konanie 9.11.2017
Pracovisko FMU AU Banská Bystrica, Katedra kompozície a dirigovania zboru
Profesijný životopis CV
Najvýznamnejšie umelecké práce Zoznam 5 najvýznamnejších umeleckých výkonov, doklady o výkonoch
Študijný odbor 2.2.3 hudobné umenie
Téma inauguračnej prednášky Kompozície slovenských skladateľov pre mužžský zbor z pohľadu súčasnej interpretácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov  
Inauguračná komisia a oponenti Inauguračná komisia:
prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici
prof. Jevgenij Iršai, PhD. - VŠMU Hudobná a tanečná fakulta Bratislava
prof. dr hab. Adam Korzeniowski - Akademia Muzyczna w Krakowie, Poľsko
Dr. h. c. Ondrej Lenárd - šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Praha

Oponenti:
prof. Mirosława Knapik - FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc. - Univerzita Hradec Králové, Hudobná Katedra, ČR
prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. - Hudební a taneční fakulta AMU v Prahe, ČR
Návrh inauguračnej komisie Návrh
Oponentské posudky Prof. Miroslawa Knapik
Prof. Miroslawa Knapik /PL/
Prof. PhDr. Jiří Skopal, CSc.
Prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc.
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky 11. apríl 2018  11.00 hod. FMU AU B. Bystrica
Zloženie UaVR FMU Zloženie UaVR FMU
Prezenčná listina zo zasadnutia UaVR FMU Prezenčná listina
Rozhodnutie UaVR FMU Rozhodnutie
   
Zloženie UaVR AU BB Zloženie UaVR AU BB
Prezenčná listina zo zasadnutia UaVR AU BB Prezenčná listina
Rozhodnutie UaVR AU BB Rozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania  10.12.2018, vymenovanie vysokoškolského profesora prezidentom SR


Fakulta múzických umení

Akadémia umení                   Divadlo AU

Log in